30.08.2021      78      0
 

Прогноз районного бюджету Черкаського району на 2022-2024 роки


І. Загальна частина

Прогноз районного бюджету Черкаського району на 2022-2024 роки(далі – Прогноз)  розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548, Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 11.09.2020 № 38-9/VII.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності  та ефективності бюджетних видатків, здійснення подальших кроків в напрямі динамічного росту доходів за рахунок позитивних зрушень в економіці.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники Черкаського районного бюджету (далі – районний бюджет) за основними видами доходів та видатків на середньострокову перспективу.

ІІ. Основні прогнозні показники економічногота соціального розвитку

Черкаський район утворено 19 липня 2020 року. Загальна площа району становить 6878,0 кв. км. Чисельність населення – 588,135 тис. осіб (станом  на 01.06.2021). Кількість населених пунктів – 244. Черкаський район є найбільшим районом Черкаської області за площею і кількістю жителів.

На цей час на території району здійснюють діяльність:
494 сільськогосподарські підприємства, із них 317 фермерських господарств;
42  житлово-комунальні підприємства;
43  сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
більше 40 підприємств харчової та переробної промисловості;
16  підприємств, які займаються водопостачанням та водовідведенням;
6 підприємств, які займаються транспортуванням, розподілом  та постачанням теплової енергії;
24 підприємства, які займаються вивезенням твердих побутових відходів;
24 підприємства, які займаються благоустроєм населених пунктів;
2 підприємства, які проводять ремонтні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг;
6 підприємств, що здійснюють діяльність у сфері забезпечення роботи котелень на альтернативних видах палива;
55 автозаправних станцій та інші.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції на території Черкаського району формують  77 найбільших промислових підприємств.  До складу промислових підприємств основного кола району в 2021 році входять такі найбільші підприємства: ТОВ «Імпрес», ДП «Перемога Нова», ТОВ «Національна горілчана компанія», ПАТ «Русько-Полянський меблевий комбінат», ТОВ «Арка плюс»,  Виробничий підрозділ «Хлистунівський кар’єр» філії «Центр Управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця», ТДВ «Хлистунівський завод залізобетонних конструкцій», ПАТ «Вільшанське ремонтно-транспортне підприємство» та інші.

Черкаський район багатий на нерудні корисні копалини, передусім будівельні матеріали: граніти різних типів, глини, кварцові піски. Основними родовищами у Черкаському районі є Смілянське родовище титанових руд  та Журавське родовище бурого вугілля.

ПрАТ «Мало-бузуківський гранітний кар’єр» та ДП «Корсунь-Шевченківський гранітний кар’єр «Сівач», ПрАТ «Сівач» здійснюють виробництво гранітної продукції: фракційного щебеню, каменю бутового   та відсіву.

Сільське господарство. Площа сільськогосподарських угідь в користуванні по Черкаському району становить 247644,8 га, оформлено в оренду згідно договорів 241226,9 га (97,4 відс.).

Згідно із статистичними даними  посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм під урожай 2021 року становили 59133 га,  з них на культури зернові – 55361 га, у тому числі пшениця – 51018 га та ріпак – 2935,0 га.

Результати роботи в галузі тваринництва за січень-червень 2021 року є наступними.

На сільськогосподарських підприємствах Черкаського району станом  на  1 липня 2021 року кількість великої рогатої худоби становить 10851 голів,(у тому числі корів – 4823 голів), свиней – 26847 голів та птиці   свійської – 19442,4 голів. 

Реалізація худоби та птиці на забій у живій масі становить 188280 тонн, а валовий надій молока коров’ячого – 15261,5 тонн.

На сьогодні у Черкаському районі створено і діють
43 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи, з яких багатофункціональні – 31, заготівельно-збутові – 5, переробні – 4, інші – 3.

Транспорт.  Транспортним сполученням забезпечені 224 населених пункти району. Наразі  по району виконується 98 маршрутів, які обслуговують  23 автомобільних перевізники.

Загальна протяжність приміських автобусних маршрутів загального користування по району становить  2501,6 км. Середній пасажиропотік за добу складає 16260 осіб.

Дорожньо-шляхові мережі. У межах території Черкаського району пролягає 14 автомобільних доріг загального користування державного значення (національні, регіональні, територіальні) загальною протяжністю 578,40 км;  103 автомобільні дороги загального користування місцевого значення (обласні) протяжністю 992,75 км; 65 автомобільних доріг загального користування місцевого значення (районні) протяжністю 249,4 км.

Відповідно до Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального  та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, які будуть фінансуватись у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах,                                 у Черкаському районі заплановано проведення фінансування:

– капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на суму 98,0 млн. грн;

– капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 27,9 млн. грн;

– поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на суму 43,7 млн. грн;

– поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності    у населених пунктах на суму 12,1 млн. грн.

На даний час  між замовниками та виконавцями робіт на проведення ремонту доріг укладено договори про закупівлю робіт за державні кошти на суму 264,0 млн. грн.

Будівництво. Згідно із статистичними даними  загальна площа прийнятих   в експлуатацію житлових будівель у січні-березні 2021 становить 25617 кв. м, що становить 57,8 відс. до загального обсягу по області. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року площа збільшилась на 148,6 відс.

Інвестиційна діяльність. Сільськогосподарські підприємства Черкаського району успішно залучають інвестиції у свій розвиток. Так у селі Дубіївка відбулося офіційне відкриття селекційно-дослідної станції компанії  ТОВ «ДСВ-Україна». На реалізацію проекту будівництва було витрачено понад 16,0 млн. грн.

Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю  «Хліб-продукт» у селі Яснозір’я завершено реконструкцію ферми з вирощування свиней, потужністю 17 тис. голів у рік на загальну суму 21,0 млн. грн.

ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» завершило будівництво племінного репродуктора другого порядку по виробництву інкубаційного яйця   та будівництво пташників на загальну суму 16,0 млн.грн у селі Будище.

На цей час ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» проводить будівництво пташників у селі Свидівок та селі Тубільці.

Торгівельна мережа.  На території Черкаського району розташовано  850 торгівельних точок промислового, непромислового та змішаного типу.

Для забезпечення жителів району основними соціально значущими товарами та промисловими товарами першої необхідності на території району організовано виїзну роздрібну торгівлю. Станом на 01.08.2021 у районі  функціонує 31 точка виїзної торгівлі. Виїзна торгівля провадиться фізичними особами підприємцями.

На території району функціонують 203 заклади громадського харчування.

Заробітна плата. Згідно із статистичними даними  станом на 01.04.2021 року розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій становив 11209,0 грн. на одного працівника по Черкаському району. Середньооблікова кількість штатних працівників у І кварталі 2021 року становить 120257 особи, відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника 420 год.

Головним завданням розвитку району на 2022-2024 роки є забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці.

Пріоритетними цілями бюджетної політики залишається забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів та збалансування місцевих бюджетів з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню.

  Основні макропоказники економічного та соціального розвитку України у 2020-2024 роках, що покладені в основу розрахунку прогнозу, характеризуються наступним чином:

Найменування показника, одиниця виміру 2020 рік (звіт) 2021 рік (очікуване) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)  
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки 105,0 108,9 106,2 105,3 105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки 114,5 117,0 107,8 106,2 105,7

Під час формування видаткової частини на 2022-2024 роки враховано ріст мінімальної заробітної плати:

  Мінімальна заробітна плата
грн темп приросту, %
з 01 січня 2022 року 6500  
з 01 жовтня 2022 року 6700 3,1
з 01 січня 2023 року 7176 7,1
з 01 січня 2024 року 7665 6,8

ІІІ. Загальні показники бюджету

Загальні показники, прийняті у Прогнозі (додаток 1):
на 2022 рік:

доходи районного бюджету у сумі 315,9 тис.грн, у тому числі: загального фонду – 300,0 тис.грн, спеціального фонду – 15,9 тис.грн;

видатки районного бюджету у сумі 315,9 тис.грн, у тому числі: загального фонду – 300,0 тис.грн, спеціального фонду -15,9 тис.грн.

на 2023 рік:

доходи районного бюджету у сумі 332,6 тис.грн, у тому числі: загального фонду – 315,9 тис.грн, спеціального фонду – 16,7 тис.грн;

видатки районного бюджету у сумі 332,6 тис.грн, у тому числі: загального фонду – 315,9 тис.грн, спеціального фонду -16,7 тис.грн.

на 2024 рік:

доходи районного бюджету у сумі 349,2 тис.грн, у тому числі: загального фонду – 331,7 тис.грн, спеціального фонду – 17,5 тис.грн;

видатки районного бюджету у сумі 349,2 тис.грн, у тому числі: загального фонду – 331,7 тис.грн, спеціального фонду -17,5 тис.грн.

ІV. Показники доходів бюджету

Розрахунок доходів районного бюджету на 2022-2024 роки здійснено відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України.

До складу джерел доходів районного бюджету у 2022-2024 роках будуть зараховуватися податки і збори, передбачені статтями 641 та 691 Бюджетного кодексу України.

Прогнозні обсяги надходжень по кожному із визначених доходних джерел розраховані з урахуванням тенденції надходження платежів у минулих роках, фактичного виконання дохідної частини районного бюджету за результатами 6 місяців 2021 року, очікуваних надходжень у 2021 році та на підставі розрахунків Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області.

Прогноз доходів загального фонду районного бюджету на 2022 рік становить 300,0 тис. грн., на 2023 рік – 315,9 тис.грн, на 2024 рік –  331,7 тис.грн.

До доходів загального фонду районного бюджету включено:

–   податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної;

–  частину чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств                  та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету;

– надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

–    інші надходження.

Втрати районного бюджету від надання пільг зі сплати орендної плати  за користування майном районної комунальної власності в 2021 році становлять близько 320,0 тис. грн.

Прогноз доходів спеціального фонду районного бюджету на 2022 рік становить 15,9 тис. грн., на 2023 рік – 16,7 тис.грн, на 2024 рік –  17,5 тис.грн.

Згідно Положення про цільовий фонд Черкаської районної ради  до спеціального фонду районного бюджету очікуються в 2022-2024 роках надходження  до цільового фонду ради податку на землю від юридичних  та фізичних осіб, які орендують приміщення районної ради. За рахунок  цих надходжень сплачується земельний податок.

Інформація щодо показників доходної частини районного бюджет на середньостроковий період наведена у додатку 2 до Прогнозу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022, 2023 та 2024 роках  не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою  (додаток 3 до Прогнозу).

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні                                 на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності,
стійкості та збалансованості районного бюджету, ефективне
використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.
Фінансування видатків районного бюджету на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься                  на основі  їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
        Всього видатки районного бюджету на 2022 рік складають 315,9 тис. грн,  в тому числі: загального фонду – 300,0 тис. грн та спеціального – 15,9 тис. грн,  на 2023 рік – 332,6 тис.грн, із них: загальний фонд – 315,9 тис.грн та спеціальний – 16,7 тис.грн, на 2024 рік –  349,2 тис.грн, із них: загальний фонд – 331,7 тис.грн та спеціальний – 17,5 тис.грн. Видатки передбачені по загальному фонду по галузі «Державне управління»  на 2022 рік – 300,0 тис.грн, на 2023 рік – 315,9 тис.грн  та  2024 рік – 331,7 тис.грн та по спеціальному фонду по коду  видатків «Економічна діяльність»  відповідно по роках 15,9 тис.грн, 16,7 тис.грн   та 17,5 тис.грн.

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління  у районі представлені районною радою, як головним розпорядником коштів,  із загальною чисельністю 19 штатних одиниць станом на 01.07.2021року. Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування районної ради та забезпечення   виконання повноважень, визначених Конституцією та законами України.
         На іншу  економічну  діяльність на виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених районною радою на 2022 рік заплановано 15,9 тис.грн, 2023 рік – 16,7 тис.грн та 2024 рік – 17,5 тис.грн (оплата податку на землю юридичними  та фізичними особами, які орендують приміщення районної ради).

Інформація щодо показників видаткової частини районного бюджету   на середньостроковий період в розрізі головних розпорядників коштів  наведена у додатку 6 до Прогнозу та за Типовою програмною класифікацією видатків  та кредитування бюджету – у додатку 7 до Прогнозу.

VІІ. Бюджет розвитку

В зв’язку із відсутністю в районному бюджеті фінансового ресурсу, Прогнозом на 2022-2024 роки надходження коштів до бюджету розвитку  та їх використання не планується (додаток 9 до Прогнозу).

VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Отримання районним бюджетом міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів та надання районним бюджетом міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам на середньостроковий період не планується (додатки 11 та 12 до Прогнозу).

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

 До Прогнозу додаються визначені Типовою формою прогнозу місцевого бюджету додатки:

Додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
Додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
Додаток 6 «Граничні   показники  видатків  бюджету   та   надання кредитів з  бюджету головним розпорядникам коштів»;
Додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету  за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
Додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
Додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

В Прогнозі відсутні додатки:
Додаток 4 «Показники місцевого боргу»
Додаток 5 «Показники   гарантованого   Автономною  Республікою Крим,обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;
Додаток 8 «Граничні    показники    кредитування    бюджету   за    Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі  інвестиційних проектів».


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *