21.07.2022      254      0
 

Про хід виконання районного бюджету за І півріччя 2022 року


Про хід виконання районного бюджету за І півріччя 2022 року інформує фінансове управління Черкаської РВА.

Доходи

За І півріччя 2022 року до загального  та спеціального фондів районного бюджету (враховуючи трансферти) надійшло 855,1 тис.грн доходів, що становить 96,1 відс. до плану на звітний період.

Власних  доходів до районного бюджету мобілізовано в сумі 217,4 тис.грн, що становить 146,4 відсотки до плану на період, з них до загального фонду – 213,2 тис.грн (151,7 відс. до плану)  та спеціального  фонду –  4,2 тис.грн (53,4 відс. до плану). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися  на 127,0 тис.грн, або на 36,9 відс.

Загальний фонд

Затверджений радою обсяг доходів загального фонду районного бюджету (без трансфертних платежів) у звітному періоді виконано на 151,7 відс. При завданні – 140,6 тис.грн надійшло 213,2 тис.грн власних доходів  (+ 72,6 тис.грн),  що становить 71,1 відс. до річного плану.  Проти відповідного періоду минулого року доходи зменшилися на 118,6 тис.грн,  або 35,7 відс.

Збільшення  фактичних надходжень до загального фонду районного бюджету у порівнянні з планами на період відбулося за такими  джерелами доходів:

–  податку  на  прибуток  підприємств та фінансових установ комунальної власності – на 44,5 тис.грн, або майже в два рази;

  –  частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – на 10,0 тис.грн, або на 32,6 відс.;

    –  інших надходженнях – на 29,8 тис.грн.

План І півріччя 2022 року не виконанно по надходженню від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності на 11,7 тис.грн, або на 13,8 відс.

Збільшення фактичних надходжень до загального фонду районного бюджету в І півріччі 2022 року у порівнянні із аналогічними надходженнями  минулого року відбулося за такими джерелами надходжень:

–  податку  на  прибуток  підприємств та фінансових установ комунальної власності – на 16,2 тис.грн, або на 30,6 відс.;

– надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  збільшились – на 53,8  тис.грн.

Зменшення фактичних надходжень до загального фонду районного бюджету в І півріччі 2022 року у порівнянні із аналогічними надходженнями  минулого року відбулося за такими джерелами надходжень:

     –  частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – на 50,6 тис.грн, або на 55,3 відс.;

    –  платі за надання адміністративних послуг – на 47,6 тис.грн;

    –  інших надходженнях – на 90,4 тис.грн, або на 74,9 відс.

Причиною  зменшення надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету являється те, що за результатами фінансово-господарської діяльності комунальним підприємством ,,Райтеплоенергія“ не сплачено жодної гривні чистого прибутку, хоча в минулому році вони сплатили до районного бюджету 74,2 тис.грн.

Причиною  зменшення інших надходжень є те, що в січні-червні 2021 року ліквідованими районними радами до районного бюджету було перераховано залишки власних надходжень в сумі 47,8 тис.грн та Чаркаським районним центром ПМСД було повернуто невикористане в 2020 році фінансування в сумі 55,3 тис.грн.

В складі доходів районного  бюджету надійшло 69,1 тис.грн – податку  на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, 40,8 тис.грн – частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, 73,0 тис.грн – надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності та  30,3 тис.грн – інших надходжень.

Спеціальний фонд

План І півріччя 2022 року по доходах спеціального  фонду районного бюджету виконано на 53,4 відс. При плані 7,9 тис.грн фактично  мобілізовано 4,2 тис.грн  (- 3,7 тис.грн), що на 8,4 тис.грн, або на 66,7 відс. менше, чим  надійшло за аналогічний період 2021 року. 

Зменшення фактичних надходжень до спеціального фонду районного бюджету за І півріччя 2022 року у порівнянні із аналогічними надходженнями минулого року відбулося за такими джерелами надходжень:

– платі за оренду майна  бюджетних установ, що  здійснюється відповідно до Закону України ,,Про оренду державного та комунального майна“ – на 8,2 тис.грн;

 –   надходженнях до цільового фонду, утвореного районною радою – на 0,2 тис.грн, або на 4,8 відс.

Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету  в 2022 році є надходження до цільового фонду, утвореного районною радою.

Видатки

Видатки районного бюджету за І півріччя 2022 року виконані в сумі 1055,3 тис.грн, що становить 42,2 відс. планових призначень на рік, в тому числі: загального фонду  – 1047,5 тис.грн, або 43,1 відс., спеціального фонду  – 7,8 тис.грн, або 11,8 відс.

Загальний фонд

Видатки загального фонду районного бюджету  за І півріччя 2022 року виконані в сумі 1047,5 тис.грн, або 66,0 відс. до уточненого плану на звітну дату (1587,4 тис.грн), із них: на фінансування державного управління – 940,1 тис.грн при уточненому плані на період – 1451,9 тис.грн,  або 64,7 відс., соціального захисту та соціальне забезпечення  – 107,4 тис.грн при уточненому плані на період – 135,5 тис.грн, (79,3 відс.).

За економічною структурою видатки на утримання районної ради та фінансування програм та заходів характеризуються наступними показниками:  видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 774,7 тис.грн, або 74,0 відс., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 0,7 тис.грн, або 0,1 відс., оплата послуг (крім комунальних) – 101,5 тис.грн, або 9,7 відс., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 63,2 тис.грн або 6,0 відс., субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 107,4 тис.грн, або 10,2 відс.

На захищені видатки із загального фонду районного бюджету за звітний період спрямовано 837,9 тис.грн., що становить 40,5 відс. до уточнених призначень на рік (2067,1 тис.грн). Питома вага захищених видатків в загальному обсязі видатків становить 511,8 відс.

Видатки на утримання районної ради за І півріччя 2022 року виконані в сумі 940,1 тис.грн при уточненому  плані на період 1451,9 тис.грн,  або на 64,7 відс., економія cтановить  – 511,8 тис.грн.

Впродовж І півріччя 2022 року на заробітну плату з нарахуваннями використано 774,7 тис.грн при уточненому плані 1242,9 тис.грн, або 62,3 відс., економія становить 468,2 тис.грн. Фактична чисельність станом на 01.07.2022 року склала  8 од., при плановій чисельності 8 од.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 63,2 тис.грн при уточненому плані – 70,0 тис.грн, або 90,2 відс., економія  – 6,8  тис.грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 107,4 тис.грн при уточненому плані – 135,5 тис.грн, що становить 79,3 відс. Видатки використовувались на фінансування районної ,,Програми забезпечення функціонування Об’єднаного трудового архіву сільських територіальних  громад Черкаського району на 2021-2022“ за рахунок інших субвенцій територіальних громад.

Спеціальний фонд

За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовані видатки  у сумі 7,8 тис.грн, або 13,5 відс. призначень на період (57,9 тис.грн), в тому числі: за рахунок цільових фондів по районній раді кошти використані в сумі 7,8 тис.грн при плані на період 7,9 тис.грн, або 98,7 відс.

Міжбюджетні трансферти

Впродовж І півріччя 2022 року з Державного бюджету України отримано 512,1 тис.грн субвенції на забезпечення окремих видатків районних рад,  що становить 84,5 відс. до планових призначень.

В І півріччі 2022 року до районного бюджету на виконання районної ,,Програми забезпечення функціонування Об’єднаного трудового архіву сільських територіальних  громад Черкаського району  на 2021-2022 роки“ надійшло від Бобрицької, Степанецької та Ліплявської територіальних громад іншої субвенції в сумі 125,5 тис.грн, що становить 92,6 відс. до планових призначень.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду на 01.07.2022 року становить 2,4 тис.грн ( попередня оплата за підписку періодичних видань по Черкаській районній раді).

Обсяги простроченої кредиторської заборгованості по загальному фонду районного бюджету станом на 01.07.2022 обліковуються в сумі 313,5  тис. грн., із них: 313,5 тис.грн – по управлінню соціального захисту населення по видатках, що фінансувалися за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету (компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом – 202,4 тис.грн та залізничним транспортом – 86,9 тис.грн, надання інших  пільг окремим категоріям громадян  – 21,8 тис.грн та надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 2,4 тис.грн);

Дебіторська та кредиторська заборгованість  по спеціальному фонду станом  на 01.07.2022  відсутня.


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *