27.09.2023      154      0
 

Пошук кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби у Черкаському районі


Пошук кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії “В” – провідного спеціаліста сектору з питань призначення та виплати державних соціальних допомог №6 відділу з питаньпризначення та виплати державних соціальних допомог з робочим місцем у м.Чигирин та провідного спеціаліста сектору з питань призначення та виплати державних соціальних допомог №1 відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог з робочим місцем у м.Городище Управління соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації.

Посадові обов’язки:

 • Приймає документи для надання соціальної підтримки, зокрема із застосуванням програмного комплексу “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада”; надає консультації з питань прийому документів для призначення різних видів допомог;
 • Здійснює призначення різних видів соціальних допомог, інших соціальних виплат, установлених законодавством України;
 • Здійснює електронних обмін інформацією між управлінням, підприємствами, організаціями та іншими установами з питань діяльності підрозділу;
 • Відповідає за формування, облік та збереження особових справ одержувачів допомог;
 • Забезпечує формування та передачу заналежністю оперативної інформації щодо призначення та виплати соціальних допомог;
 • Проводить опрацювання файлів верифікації з Мінфіну, роз’яснювальну роботу серед населення з питань надання соціальних допомог та процедури їх призначення;
 • Бере участь у проведенні інвентаризації особових справ одержувачів соціальних допомог.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Освіта – Вища, ступінь вищої освіти – не нижче молодшого бакалавра.
 • Досвід роботи – Не вимагається.
 • Володіння державною мовою – Вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно штатного розпису – 5500 грн. Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії воєнного стану до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік інформації, необхідної для розгляду кандидата

Резюме (рекомендовано подати за формою згідно з додатком 2 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), в якому зазначається така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності вищої освіти;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах, у відповідній сфері.


Пошук кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – завідувача сектору з питань призначення та виплати державних соціальних допомог №6 відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог з робочим місцем у м.Чигирин Управління соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації.

Посадові обов’язки:

 • Здійснює керівництво сектором, розподіляє обов’язки, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань; розробляє положення про сектор, посадові інструкції працівників сектору;
 • Забезпечує: прийом документів для надання соціальної підтримки, зокрема, із застосуванням програмного комплексу “Інтегрована інформаційна систем “Соціальна громада”; прийняття рішення про призначення (відмову в призначенні) заявнику державної соціальної підтримки (у разі формування електронної справи – на її підставі) та інформування органу місцевого самоврядування базового рівня, центру надання адміністративних послуг щодо прийнятого рішення;
 • Перевіряє особові справи на предмет відповідності документів до вимог законодавства, правильності розрахунку та ведення особової справи; затверджує рішення щодо призначення та надання усіх видів соціальних допомог; контролює цільове використання бюджетних коштів, повноту та своєчасність формування виплатних документів; забезпечує видачу посвідчень особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
 • Забезпечує обмін з веб-системою при опрацюванні звернень для відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, ведення реєстру отримувачів грошової компенсації “пакунок малюка”, формування виплатних відомостей, прийом онлайн-звернень на народження дитини;
 • Відповідає за своєчасний розгляд письмових звернень громадян та звернень на урядову гарячу лінію в межах компетенції підрозділу;
 • Забезпечує та контролює подання звітів та аналітичної інформації щодо призначення та виплати державних соціальних допомог;
 • Надає консультації спеціалістам підрозділів соціального захисту територіальних громад з питань прийому документів для призначення різних видів соціальних допомог; планує та проводить навчання серед спеціалістів сектору та уповноважених працівників сільських рад і територіальних громад для постійного підвищення їхнього професійного рівня;
 • Забезпечує обмін інформацією з ДФС і ПФУ щодо доходів одержувачів допомог, опрацювання файлів верифікації з Мінфіну, проведення інвентаризації особових справ та рахунків.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Освіта – Вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
 • Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше одного року.
 • Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно штатного розпису – 6300 грн. Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковістьпризначення на посаду

На період дії воєнного стану до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік інформації, необхідної для розгляду кандидата

Резюме (рекомендовано подати за формою згідно з додатком 2 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами)), в якому зазначаєтьсятака інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності вищої освіти;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах, у відповідній
  сфері.

Пошук кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії “В” – спеціаліста відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог Управління соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації.

Посадові обов’язки:

 • Приймає документи для надання соціальної підтримки, зокрема із застосуванням програмного комплексу “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада”;
 • Здійснює призначення різних видів соціальних допомог, інших соціальних виплат, установлених законодавством України; опрацьовує файли верифікації Мінфіну щодо коректності заповнення персональних даних одержувачів допомог та правильності подання ними інформації про доходи та майновий стан;
 • Проводить індивідуально-масові перерахунки раніше призначених допомог при встановленні нових розмірів прожиткових мінімумів та згідно заяв при змінах, що впливають на розмір соціальних допомог;
 • Здійснює електронних обмін інформацією між управлінням, підприємствами, організаціями та іншими установами з питань діяльності підрозділу;
 • Формує, обліковує та веде особові справи отримувачів допомог;
 • Бере участь у інвентаризації особових справ одержувачів соціальних допомог;
 • Розглядає письмові звернення громадян та звернення на урядову гарячу лінію з напряму діяльності відділу; готує проєкти відповідей на них.

Кваліфікаційні вимоги

 • Освіта – Вища, ступінь вищої освіти – не нижче молодшого бакалавра.
 • Досвід роботи – Не вимагається.
 • Володіння державною мовою – Вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно штатного розпису – 5368 грн. Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковістьпризначення на посаду

На період дії воєнного стану до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік інформації,необхідної для розгляду кандидата

Резюме (рекомендовано подати за формою згідно з додатком 2 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами)), в якому зазначається така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • підтвердження наявності вищої освіти;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах, у відповідній
  сфері.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Жикуліна Яніна Юріївна тел. (0472) 64-12-63, [email protected]

Ми чекаємо на резюме кандидатів до 08 жовтня 2023 року включно на електронну адресу  [email protected]

За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо кандидатів на співбесіду.


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *