28.12.2021      248      0
 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮГ-2000», код ЄДРПОУ 31078522

 1. Інформація про суб’єкта господарювання
18020, Черкаська обл , м. Черкаси, вул. Чехова, буд 106,
т. +38-067-965-09-18


Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція автозаправної станції, а саме: встановлення двох нових паливно-роздавальних колонок (по чотири пістолети з кожної сторонни), встановлення стаціонарного автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сурікова, 14а.

На АЗС буде розташований підземний резервуар об’ємом 70м3, розділений на:  15м3 – бензин А 95, 15м3 – бензин А 92 євро, 15м3 – бензин А 92 ua, 25м3 – дизельне паливо.

Додатково – аварійний резервуар для зливу палива – 10м3. Потужність  ПРК – мах 120 л/хв, марка ПРК Gilbarco Veeder-Root. Проектом також передбачено влаштування стаціонарного автомобільного газозаправного пункту (АГЗП), об’ємом 10 м3, який призначений для прийому, зберігання та заправки газобалонних автомобілів зрідженим нафтовим газом пропан-бутан з двома паливо – роздавальними пістолетами.

Також планується реконструкція гаража під операторську та реконструкція складу під навіс. В будівлі операторської планується відділ супутніх товарів, в якому реалізуються б/а напої, розфасовані кондитерські вироби та мастила. Режим роботи АЗС –  цілодобовий. Термін експлуатації – 60 років.

Технічна альтернатива
1.Проектом передбачається реконструкція автозаправної станції з встановленням нових паливно-роздавальних колонок,  влаштування стаціонарного автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) з двома паливо – роздавальними пістолетами з наземним резервуаром об’ємом 10 м3 для заправки автотранспорту зрідженим нафтовим газом пропан-бутан  на існуючій АЗС.

Технічна альтернатива
2.Технічна альтернатива 2 не розглядається в зв`язку з тим, що реконструкція автозаправної станції дасть змогу забезпечити відпуск більш точної кількості палива, безперебійне задоволення в  потребі нафтопродуктами  підприємств і громадян при кращому дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Реконструкція автозаправної станції планується на території  існуючої АЗС за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сурікова, 14а. Земельна ділянка належить ПП «ЮГ-2000» на правах приватної власності. Кадастровий номер ділянки – 7110136400:05:028:0060(0,2273 га).

3.Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, так як реконструкція автозаправної станції планується на території існуючої АЗС з наявною дорожньо-транспортною та інженерною інфраструктурою.

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою реконструкції автозаправної станції є надання послуг по якісній та точній заправці автомобілів бензином марок А-92 ua, А-92 євро, А-95, ДП та зрідженим газом. В результаті планованої діяльності передбачається створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень в місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основним видом діяльності підприємства є торгівля пальним. На АЗС планується приймання, зберігання і заправка автомобільного транспорту бензином, дизельним паливом та зрідженим газом. Доставка пального здійснюється автотранспортом (автоцистерна). На АЗС буде розташований підземний резервуар об’ємом 70м3, розділений на:  15м3 – бензин А 95, 15м3 – бензин А 92 євро, 15м3 – бензин А 92 ua, 25м3 – дизельне паливо. Додатково – аварійний резервуар для зливу палива – 10м3. Планується встановлення двох нових ПРК з чотирма пістолетами з кожної сторонни і потужністю  120 л/хв, марка ПРК Gilbarco Veeder-Root. Проектом також передбачено влаштування стаціонарного автомобільного газозаправного пункту (АГЗП), об’ємом 10 м3, який призначений для прийому, зберігання та заправки газобалонних автомобілів зрідженим нафтовим газом пропан-бутан з двома паливо – роздавальними пістолетами.

Також планується реконструкція гаража під операторську та реконструкція складу під навіс. В будівлі операторської планується відділ супутніх товарів, в якому реалізуються б/а напої, розфасовані кондитерські вироби та мастила.

Резервуари виконані з подвійною оболонкою типу «термос». Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємностей при зливі нафтопродуктів.

Усі проїзди і площадки запроектовані з твердим покриттям.

На АЗС для побутових і виробничих потреб здійснюється централізоване водопостачання  та водовідведення відповідно до укладеного договору з КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради. Система побутової каналізації забезпечує відведення стічних вод від санітарно-побутових приладів до септика і далі до фільтруючого колодязя. Мережа дощової каналізації забезпечує відвід дощових, талих вод до очисних споруд дощової каналізації, які через відстійник та коалесцентний фільтр потрапляють до камери збору та використовуються для поливу території.

Приміщення операторної мають припливно-витяжну вентиляцію з механічним спонуканням та електропідігрівом припливного повітря в холодний період року.

Постачання електричної енергії здійснюється від електромереж ПАТ “ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО”.

Річна реалізація палива, що планується: бензин (1 700 000 л), ДП (1 200 000л), зріджений газ (1 900 000л). Режим роботи АЗС – цілодобовий. Загальна площа ділянки становить 0,2273 га. Кількість плануємих робочих місць на об’єкті – 14 чоловік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами :

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України. Дотримання екологічних, санітарно – гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів, в т.ч. ДСП – 173-96, дотримання нормативів ГДВ та ГДК.

 • по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • по ґрунту, поверхневим та підземним водам – відсутність на них прямого впливу;
 • по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові територій;
 • по акустичному впливу – допустимі рівні шуму

Екологічні обмеження:

 • При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства.
 • Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи
 • Відведення побутових стічних вод повинне здійснюватися при наявності відповідних договорів.
 • Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.
 • Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі житлової забудови.
 • Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

Санітарні обмеження:

 • Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;
 • Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
 • Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:

 • Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових обмежень.

щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається, так як є економічно та технічно не вигідною.

щодо територіальної альтернативи1.
Планове місце розташування об’єкта: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сурікова, 14а., це не житлова зона, тобто можливість дотримання всіх екологічних норм законодавства України щодо санітарно-захисної зони, відстані до житла, розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, так як реконструкція АЗС планується на території діючого автозаправного комплексу з існуючою дорожньо-транспортною та інженерною інфраструктурою.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

7.Інженерна підготовка території включає планування майданчику для установки нових паливо-роздавальних колонок на монолітній залізобетонній плиті. Основою плити являється ґрунтова подушка з піску. Влаштовується гідроізоляція плити. Зворотне засипання виконується ґрунтом планування майданчика. При благоустрої території для озеленення передбачено влаштування газону

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається, так як реконструкція – встановлення нових паливо-роздавальних колонок та газозаправного комплексу є екологічно та економічно виправданим кроком.


щодо територіальної альтернативи 1
Ділянка для розміщення АЗС знаходиться  у власності підприємства та погоджена з усіма зацікавленими організаціями, згідно діючого законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, так як є екологічно та економічно не вигідною.

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1

Джерелами потенційного впливу АЗС на навколишнє середовище є: технологічне обладнання АЗС – дихальні клапани резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливо-роздавальні колонки), автотранспорт – заїзд та виїзд з території АЗС.

Можливі впливи планової діяльності (при будівництві та експлуатації) об’єкта на довкілля є:

 • Геологічне середовище – відсутній.
 • Клімат і мікроклімат: планована діяльність не матиме суттєвого впливу на клімат та мікроклімат;
 •  Повітряне середовище: під час будівництва: короткочасний незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, здійснення зварювальних та фарбувальних робіт;під час експлуатації:допустимий вплив. Джерелами утворення забруднюючих речовин будуть: дихальні клапани резервуарів з паливом, паливо-роздавальне обладнання, транспорт. Викиди забруднюючих речовин –вуглеводні, сірководень, бензол, ксилол, толуол, оксиди азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, пил – у межах гранично-допустимих концентрацій.
 •  Водне середовище:. Водопостачання та каналізування – існуюче. Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Потенційних джерел  забруднення підземних та поверхневих вод від планової діяльності не передбачається.
 • Ґрунт: під час будівництва: можливим джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезенням їх на полігон побутових відходів згідно договору; при експлуатації: можливий вплив від розливу нафтопродуктів у випадку аварії. При дотриманні всіх технологічних процесів та умов експлуатація АЗС не буде мати негативний вплив на стан ґрунтового середовища.
 •  Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на період будівництва та експлуатації: вплив відсутній, зелені насадження та заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, шляхи міграції тварин відсутні. Видалення зелених насаджень, кронованих дерев в період проведення робіт не передбачені.
 •  Навколишнє соціальне середовище: вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень. Планується позитивний вплив завдяки діяльності підприємства з надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджети
 •  Навколишнє техногенне середовище – відсутній.
 •   Утворення відходів: на період будівництва та експлуатації: утворюються відходи: відпрацьовані лампи, промаслені пісок та ганчір’я, тверді побутові відходи, тара пластикова, металева, поліетиленова зіпсована, будівельні відходи, залишки від очищення фільтрів, огарки електродів. Утворені відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених договорів.
 •  Шум: на період будівництва та експлуатації: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме и допустимих значень.
 • Архітектурні об’єкти: На території, яка відведена під планову діяльність, потенційний вплив на культурну спадщину відсутній, адже на території відсутні пам’ятки архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва національного та місцевого значення, археологічних територій, історичного ареалу населенного пункту на території забудови та поруч з нею.
 • Ландшафт: Видалення зелених насаджень, кронованих дерев в період проведення робіт не передбачені. Вплив на рослинний світ – мінімальнийй. Планована діяльність розташована в межах антропогенно-перетвореного ландшафту, де відсутня природна рослинність. Так як територія представляє собою вже освоєні землі, впливу на природну рослинність не буде. Види рослин, що мають природоохоронне значення, а також види природної флори на території будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності відсутні. Територія передбачуваного будівництва вільна від природної рослинності, тому вирубка деревних насаджень не передбачено.
 • Соціально-економічні умови: Реконструкція автозаправної створить умови для подальшого розвитку України в різних сферах, зокрема покращенням якості транспортної інфраструктури.

щодо технічної альтернативи 2
Технічно застарілі паливо-роздавальні колонки потребують заміни, адже мають значний вплив на навколишнє середовище,  тому сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо технічної альтернативи 2 не розглядаються, так як є екологічно та економічно не вигідними.

щодо територіальної альтернативи 1
Ділянка для розміщення АЗС знаходиться в приватній власності та погоджена з усіма зацікавленими організаціями, згідно діючого законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, так як реконструкція АЗС відбувається на території існуючої АЗС і є екологічно та економічно не вигідною.

9.Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність з реконструкції автозаправної станції з встановленням нових паливно-роздавальних колонок, встановлення стаціонарного автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сурікова, 14а належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із частиною 3, пункту 4, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10.Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати

значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11.Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД приймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року, поточна редакція від 20.08.2021р.

12.Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13.Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”), що      видається      Управлінням       екології      та      природних       ресурсів      Черкаської      обласної      державної адміністрації (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

15.Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати  до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, поштова адреса 18008,  м. Черкаси вул. Вернигори, 17,  ел. адреса  [email protected], тел. /факс (0472) 63-36-55, контактні особи:
начальник Управління – Старунов Сергій Олександрович.


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *