28.10.2022      155      0
 

Інформація для громадськості з метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу


ПП «Фотоніка плюс», що знаходиться за адресою: 18009, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Дахнівська, 50/12, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для діючого виробничого майданчика.

Основним видом діяльності є виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування.

На території виробничо-офісних приміщень ПП «Фотоніка плюс» розміщена дільниця складання та монтажу електронних приладів, механічний цех та твердопаливний котел. Від джерел викидів в атмосферне повітря виділяється: оксиди азоту, вуглецю, олово та його з ’єднання, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, НМЛОС та парникові гази: вуглецю діоксид, діазоту оксид, метан. Загальна кількість забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, без урахуванням парникових газів, орієнтовно складає до 0,24 т/рік.

Нормативна санітарно-захисна зона складає 50 м. Усі викиди знаходяться в межах норм, що підтверджено відповідними розрахунками розсіювання у приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводиться протягом 30-ти днів з дня публікації Черкаською обласною державною адміністрацією за адресою: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, тел. (0472) 37-29-15; 36-11-13; 37-60-01 e‑mail: [email protected].


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *