13.06.2023      511      0
 

Інформація про зайняття вакантної посади державної служби в управлінні


Оголошено пошук кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” начальника фінансово- господарського відділу – головного бухгалтера управління соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації.

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу; організовує роботу з підвищення професійного рівня працівників відділу;
2) здійснює методологічне керівництв щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в управлінні;
3) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління, контролює дотримання правил його ведення; забезпечує цільове використання бюджетних коштів;
4) забезпечує повноту та своєчасність відображення усіх господарських операцій управління в обліку;
5) розробляє плани асигнувань, кошториси, довідки змін до кошторисів в межах компетенції управління;
6) відстежує та аналізує інформацію про доходи, видатки та залишки коштів на рахунках управління; контролює виконання програм в межах затверджених кошторисів, виконання умов укладених договорів;
7) складає та подає за належністю фінансову звітність управлінняУмови оплати праці Посадовий оклад згідно штатного розпису – 6500 грн. Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України “Про державну службу”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії воєнного стану до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для розгляду кандидата

Резюме (рекомендовано подати за формою згідно з додатком 2 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами)), в якому зазначається така інформація:

  • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
  • реквізити документа, що посвідчує особу
    та підтверджує громадянство України;
  • підтвердження наявності вищої освіти;
  • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах, у відповідній сфері.
  • Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію Жикуліна Яніна Юріївна тел. (0472) 64-12-63, [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

  1. Освіта – Вища за напрямком підготовки “Фінанси”, “Облік і аудит” тощо. Ступінь вищої освіти – не нижче магістра (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)
  2. Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше одного року
  3. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою

За інформацією Управління соціального захисту населення Черкаської РДА


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *