12.04.2023      158      0
 

Інформація про зайняття вакантної посади державної служби в управлінні


Здійснюється пошук кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – завідувача сектору підтримки сім’ї та координації надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації.

Загальні умови:

Посадові обов’язки – 1) здійснює керівництво сектором, розподіляє обов’язки, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань; розробляє положення про структурний підрозділ, посадові інструкції його працівників, проєкти розпоряджень райдержадміністрації, наказів управління     з напрямку діяльності сектору;

2) забезпечує виконання бюджетних програм та здійснення заходів із:

– координації надання соціальних послуг;

 – соціального та правового захисту сім’ї, дітей, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті;

– запобігання домашнього насильства та/або насильства  за ознакою статі;

– протидії торгівлі людьми;

3) налагоджує співпрацю з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді; забезпечує взаємодію суб’єктів, що надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах;

4) сприяє влаштуванню (за потреби) до будинків-інтернатів (пансіонатів) осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

5) координує роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

6) відповідає за процедуру встановлення статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми;

7) організовує роботу з визначення потреби району у соціальних послугах, узагальнює інформацію щодо надання соціальних послуг, контролює роботу комунальних надавачів соціальних послуг в районі.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно штатного розпису – 6300 грн. Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії воєнного стану до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік інформації, необхідної для розгляду кандидата

Резюме (рекомендовано подати за формою згідно з додатком 21 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами)), в якому зазначається така інформація:

  – прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  – реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  – підтвердження наявності вищої освіти;   – відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах, у відповідній сфері.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Жикуліна Яніна Юріївна

тел. (0472) 64-34-70,

[email protected]

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта – вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше одного року.

Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

За інформацією Управління соціального захисту населення Черкаської РДА


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *