28.08.2023      144      0
 

Про наміри отримати дозвіл на викиди


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ (ТОВ “ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ “).


Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42663493.
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 43023, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 1, тел. (067) 691-31-17, e-mail: [email protected]


Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 18007, м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4.


Мета отримання дозволу на викиди: Дозвіл на викиди оформлюється у зв’язку зі закінченням терміну дії попереднього дозволу.


Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», дана планована діяльність не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.


Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): джерелами впливу на стан атмосферного повітря є :підземні та наземні резервуари зберігання бензину, дизельного пального та СВГ, ПРК заправки автотранспорта, дизель-генератор.


Відомості щодо видів та обсягів викидів: Оксид вуглецю 0,008741 т/рік, Вуглецю діоксид 1,599970 т/рік, Метан 0,000065 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 0,001293 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) 0,007653 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) 0,000055 т/рік, Діоксид сірки 0,002726 т/рік, Сірководень 0,000098 т/рік, Бутан 0,239080 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,452811 т/рік, Пропан 0,159420 т/рік, Бензол 0,001855 т/рік, Ксилол 0,001220 т/рік, Толуол 0,001770 т/рік.


Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:

Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.


Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Черкаської обласної військової адміністрації за адресою: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, тел. (0472) 372249, 372915, [email protected] , Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА [email protected]

За інформацією Управління АПР, ЖКГ та екології Черкаської РДА


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *