27.05.2021      327      0
 

В РДА провели засідання комісії ТЕБ та НС


21 травня відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провела голова Черкаської райдержадміністрації Валерія Бандурко.

I. Про заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки

На виконання пункту ІІ протоколу № 30 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та НС) від 14.05.2021 та пункту 1 протоколу № 15 засідання регіональної комісії ТЕБ та НС Черкаської обласної державної адміністрації від 14.05.2021 “Про заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки”, комісія вирішила:

1. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад забезпечити:

уточнення планів цивільного захисту на особливий період, коригування заходів щодо приведення у вищі ступені готовність до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, провести штабні тренування щодо дій в умовах особливого періоду;

уточнення порядку оповіщення органів управління, суб’єктів господарювання та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху, а також тексти звернень до населення, які повинні передаватися по мережі радіомовлення і телебачення в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

перевірку готовності місцевих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з практичним запуском сигнально-гучномовних пристроїв (сирен) та доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації із завчасним (за 2-3 дні) попередженням населення про проведення зазначеної перевірки;

здійснення додаткових заходів щодо забезпечення сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення населення, передбачити здійснення аварійного водопостачання в населених пунктах;

проведення позапланових оглядів захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди) та інших споруд, призначених для укриття населення (персоналу, працівників). На підставі проведеної роботи визначити конкретні заходи щодо їх приведення в готовність, насамперед, для захисту населення від застосування звичайних засобів ураження, а також забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту та медичних засобів, необхідних для приведення в готовність та укомплектування захисних та інших споруд, призначених для укриття всіх категорій населення. Скласти переліки суб’єктів господарювання, техніки та обладнання, що будуть задіяні до проведення відповідної роботи;

оновлення, а у разі відсутності, встановлення покажчиків руху та табличок біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття населення;

коригування персонального складу, а в разі необхідності створення формування (призначення відповідальних осіб) з обслуговування фонду захисних споруд та проведення з ними тренування щодо порядку дій з приведення об’єктів такого фонду в готовність до прийняття населення (персоналу, працівників) на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з практичним відпрацюванням заходів, пов’язаних із підготовкою таких споруд до заповнення;

організацію та проведення спільно із суб’єктами господарювання додаткових заходів на хімічно небезпечних об’єктах щодо мінімізації розповсюдження небезпечних хімічних речовин (далі — НХР) у випадку руйнування зазначених об’єктів, зокрема інженерно-технічних заходів щодо обмеження розповсюдження НХР (обвалування ємностей з НХР, приведення в готовність аварійних збірних ємностей, пристроїв для локалізації розповсюдження НХР тощо), накопичення засобів нейтралізації НХР та інше;

приведення в готовність захисних та інших споруд державної
та комунальної форми власності, призначених для укриття персоналу найбільш важливих для економіки та безпеки держави суб’єктів господарювання, закладів охорони здоров’я, об’єктів критичної інфраструктури, суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність вищезазначених об’єктів
та населених пунктів;

виконання заходів, передбачених Планом основних заходів цивільного захисту на 2021 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1659-р, з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

2. Управлінню агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, економіки та екології Черкаської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) забезпечити здійснення додаткових заходів щодо сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення населення, передбачити здійснення аварійного водопостачання в населених пунктах.

3. Відділу цивільного захисту райдержадміністрації, рекомендувати територіальним громадам:

уточнити план цивільного захисту на особливий період, коригування заходів щодо приведення у вищі ступені готовність до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

здійснити уточнення складу органів з евакуації, планів евакуації в разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а також документів плану цивільного захисту на особливий період щодо евакуації населення з районів можливих бойових дій (збройних конфліктів) та планів приймання і розміщення евакуйованого населення в безпечних районах (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1000-рт);

провести практичні заняття та тренування з особовим складом органів з евакуації;

опрацювати питання щодо формування додаткового резерву приміщень для приймання евакуйованого населення, зокрема дітей та осіб з інвалідністю, а також стосовно їх життєзабезпечення в місцях їх тимчасового розміщення;

забезпечити перевірку готовності мережі спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки в разі загрози виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин, у мирний час та в особливий період;

ужити заходів щодо завчасного створення запасів засобів радіаційного та хімічного захисту на випадок загрози застосування зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану, а також на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного стану для забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту;

практично відпрацювати порядок видачі населенню і працівникам формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобів радіаційного та хімічного захисту;

перевірку готовності територіальної системи централізованого оповіщення з практичним запуском сигнально-гучномовних пристроїв (сирен) та доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації із завчасним (за 2-3 дні) попередженням населення про проведення зазначеної перевірки.

4. Відділу освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райдержадміністрації уточнити перелік, обсяги та порядок евакуації матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у державній власності, а також провести практичні заняття та тренування з особовим складом органів з евакуації.

5. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
та відділу цивільного захисту райдержадміністрації, рекомендувати Черкаському районному управлінню Головного управління ДСНС України у Черкаській області, головам міських та сільських територіальних громад через засоби масової інформації забезпечити систематичне інформування населення з питань дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, поводження із вибухонебезпечними предметами.

6. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, рекомендувати Черкаському районному відділу Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області, Черкаському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області спільно відпрацювати алгоритм дій та визначити конкретні заходи щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам у разі виникнення масової внутрішньої міграції населення у зв’язку посиленням загрози виникнення збройного конфлікту.

7. Відділу освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райдержадміністрації, рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад, керівникам лікувальних закладів Черкаського району вжити заходів щодо забезпечення резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення, іншого матеріально-технічного забезпечення.

8. Інформацію про хід виконання рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій надати управлінню цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації та відділу цивільного захисту райдержадміністрації відповідно до  визначених термінів.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ цивільного захисту  райдержадміністрації.

II. Про заходи щодо створення безпечних умов для учасників зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань в умовах здійснення протиепідемічних заходів з протидії поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

З метою забезпечення підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань в умовах протиепідемічних заходів направлених на протидію поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та на виконання пункту ІІІ протоколу № 30 позачергового засідання Державної комісії ТЕБ та НС від 14.05.2021 та пункту 2 протоколу № 15 засідання регіональної комісії ТЕБ та НС Черкаської обласної державної адміністрації
від 14.05.2021 “Про заходи щодо створення безпечних умов для учасників зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань в умовах здійснення протиепідемічних заходів з протидії поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, комісія вирішила:

1. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад сприяти забезпеченню медичного обслуговування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань відповідно
до вимог законодавства, передбачивши:

чергування медичних працівників у пунктах тестування відповідно
до наданої мережі пунктів тестування (з наповнюваністю пункту до 180 учасників зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань – один медичний працівник; від 181 учасника – по змозі два медичних працівники);

проведення медичними працівниками, залученими до проведення зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань, оцінки щодо наявності ознак респіраторного захворювання та емпературного скринінгу у учасників зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань та осіб, які мають право перебувати в пункті тестування;

здійснення організаційних заходів щодо проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань із урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації ротиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування в період карантину, в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України;

залучення в необхідній кількості педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників та інших фахівців до роботи в пунктах тестування та пунктах перевірки;

організацію поточних дезінфекційних заходів у пунктах тестування
з дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України;

організацію підвезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання з числа випускників закладів загальної середньої освіти до пунктів тестування та у зворотному напрямку, що забезпечується засновниками закладів освіти.

2. Відділу освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райдержадміністрації визначити необхідну кількість медичних працівників, яких буде залучено до проведення зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань.

3. Рекомендувати Черкаському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області сприяти забезпеченню громадського порядку під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів, здійсненню контролю за дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України.

4. Інформацію про хід виконання рішення районної комісії ТЕБ та НС надати управлінню цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації та відділу цивільного захисту райдержадміністрації відповідно до визначених термінів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райдержадміністрації та відділ цивільного захисту райдержадміністрації.


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *