19.12.2019      66      0
 

Про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля


Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Державне підприємство «Черкаське військове лісництво» здійснює спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування та санітарних рубок.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду Державного підприємства «Черкаське військове лісництво» Міністерства оборони України, яке включає 3 лісових урочища – «Руська поляна», «Черкаський бір» та «Білозірська дача». Лісові масиви розташовані в межах Черкаського району Черкаської області на територіях Білозірської, Руськополянської сільських об’єднаних територіальних громад та Дубіївської сільської ради.

Площа лісового фонду Державного підприємства «Черкаське військове лісництво» складає 4892,7 га, з яких 4327,4 га – вкрита лісовою рослинністю. Загальний запас деревостанів – 1167,06 тис.м3, у тому числі 93,22 тис.м3 – стиглі і перестійні деревостани.

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 7,56 тис. м³. на площі 29,9 га., що представлена рекреаційно-оздоровчими лісами. Щорічний обсяг рубок формування та оздоровлення лісів запроектовано 3,74 тис. м³ на площі 303,8 га, в тому числі: рубки догляду – 1,89 тис. м³ на площі 100,7 га., вибіркові санітарні рубки – 1,85 тис. м3 на площі 203,1 га. Крім того, запроектовано очищення від захаращеності на площі 13,7 га із загальним запасом деревини 0,15 тис. м3.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

Державне підприємство «Черкаське військове лісництво»

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 07676212

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

20701, Черкаська область, м. Сміла, абонентська скринька 51
тел.
(04733) 2-06-86

 місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство енергетики та захисту довкілля України,

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

   (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Які видаються Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського господарства на підставі наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України про затвердження розрахункової лісосіки рубок головного користування на період 2020 і наступні роки (в частині проведення рубок головного користування).

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться  27 січня 2020 року, о 10 год. 00 хв.

за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Білозір’я, вул. Незалежності, буд. 243, Центр культури та дозвілля Білозірської сільської ради

Громадські слухання (другі) відбудуться ___не передбачаються__________________

__________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

__________________________________________________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство енергетики та захисту довкілля України,

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України,

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

__________________________________________________________________________________________   (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________________________________

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

Центр культури та дозвілля Білозірської сільської ради, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Білозір’я, вул. Незалежності, буд. 243, з 20.12.2019 р.

контактна особа Пишний Микола Павлович, тел. (0472) 30-13-24

Черкаська районна державна адміністрація, Черкаська обл., Черкаський р-н., м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 157, з 20.12.2019 р.

контактна особа Шумська Тетяна Анатоліївна, тел. (0472) 64-12-80

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа) 


Ваш комментарий

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *